meningslös

meningslös
• fåfäng, lönlös, gagnlös, förfelad, meningslös, onyttig, förgäves, bedräglig
• omotiverad, oberättigad, ogrundad, grundlös, meningslös, godtycklig
• intetsägande, utryckslös, meningslös, menlös

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • meningsløs — me|nings|løs adj., t, e …   Dansk ordbog

  • meningslös — adj ( t, a) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • § 47. Komma ved selvstændige sætningsdele — (1) GENERELT Med komma afgrænser man ord eller sætningsdele der står med en vis selvstændighed, ofte ligesom udenfor sætningen. Selvstændige sætningsdele er kendetegnet ved at de i reglen kan udelades uden at sammenhængen bliver meningsløs. Komma …   Dansk ordbog

  • Absurd — Urimelig, fornuftstridig, meningsløs, ulogisk …   Danske encyklopædi

  • Crazy — Tosset, meningsløs …   Danske encyklopædi

  • vissevasse — el. visvas udråbsord udtryk for at noget er meningsløs snak; = vrøvl, vås …   Danske encyklopædi

  • bedräglig — • lögnaktig, osann, osannfärdig, opålitlig, bedräglig, falsk, förljugen • förrädisk, falsk, lömsk, bedräglig, vilseledande, svekfull, opålitlig • ohederlig, oärlig, orättrådig, opålitlig, lögnaktig, svekfull, bedräglig • fåfäng, lönlös, gagnlös,… …   Svensk synonymlexikon

  • fåfäng — • överflödig, onödig, obehövlig, obefogad, fåfäng, oumbärlig • fåfäng, kokett, egenkär, flärdfull, ytlig • egenkär, självbelåten, självupptagen, självklok, egocentrisk, fåfäng, egenrättfärdig, självisk, egoistisk • fåfäng, lönlös, gagnlös,… …   Svensk synonymlexikon

  • förfelad — • fåfäng, lönlös, gagnlös, förfelad, meningslös, onyttig, förgäves, bedräglig …   Svensk synonymlexikon

  • förgäves — • fåfäng, lönlös, gagnlös, förfelad, meningslös, onyttig, förgäves, bedräglig • förgäves, fruktlöst, lönlöst, gagnlöst, resultatlöst …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”